Công ty Cổ phần Kỹ thuật Trường Tạo

TRUONG TAO . JSC

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN VỚI THỜI GIAN

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trọn gói từ tư vấn thiết kế, thi công xây dựng và chống thấm, xử lý thấm công trình.

Liên hệ

(+84) 0973 800 206

Biệt thự số 04, Khu thấp tầng, Licogi 13 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

13/12/2022
admin

Tác giả admin

Two columns
Vertical
Horizontal

Renovation

Summary

{{ item.label }} {{ item.converted }}

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}
Posted in Tài liệu
Previous
Toàn bộ bài viết
Tiếp

Write a comment